Subsidies in tijden van Corona

20 april, 2020

Wie had dat gedacht?! Het jaar 2020 zou het jaar worden van nieuwe innovaties, robotica en florerende bedrijven. Maar nee, in 2020 leren we massaal hoe we onze handen moeten wassen en hoe we vooral 1,5 meter afstand moeten houden van elkaar. Een jaar waarin veel ondernemers, ZZP’ers en harde werkers voor een flinke uitdaging komen te staan. Gelukkig zijn er op dit moment een flink aantal regelingen en subsidies die al die hardwerkende mensen er doorheen kunnen slepen.

“De wind kan je niet veranderen. De stand van de zeilen wel”. Gelukkig wonen wij in het mooie Nederland en houdt onze lockdown in dat we nog steeds een rondje mogen hardlopen om een frisse neus te halen of een potje suiker mogen halen bij de buren met gepaste afstand. Daarnaast heeft onze overheid miljarden vrijgemaakt om bedrijven en werknemers te beschermen tegen de coronacrisis.

De JCC bestaat uit een gemêleerd gezelschap van ondernemers, zelfstandigen, werknemers van getroffen sectoren en gewoon hardwerkende mensen. Om een idee te krijgen van de meest belangrijke subsidiemogelijkheden en steunmaatregelingen, hieronder een beknopt overzicht.

COVID-19-subsidie Noord-Nederland

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, gezamenlijk met de 3 noordelijke provincies, heeft 1 miljoen beschikbaar gesteld voor onderzoek en innovatieve oplossingen die een bijdrage leveren aan het verhelpen van de huidige gezondheidscrisis door het coronavirus en die de impact hiervan op het welzijn en de gezondheid van onze samenleving inperken. Voornamelijk life-science projecten zullen hoog scoren, waarbij er gekeken wordt naar: innovativiteit, impact en projectresultaten termijn.

De subsidie bedraagt 60% van de totale subsidiabele kosten en kan variëren van 100.000 tot maximaal 250.000 euro. Aanvragen kunnen tot en met 30 april worden ingediend.

TOGS-regeling (tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19)

De TOGS-regeling is bestemd voor MKB’s die het hardst zijn getroffen, zoals horeca, reisbranche, cultuursector en non-food winkels. Er is een officiële lijst van alle SBI-codes die in aanmerking komen. Na een eerste uitbreiding van deze regeling, die voorziet in een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro aan ondernemers in getroffen sectoren, zijn er nu wederom beroepsgroepen aan de lijst met in aanmerking komende sectoren toegevoegd. Het gaat hier om diverse contactberoepen zoals tattoo shops, kleinere mkb-winkeliers in de food, dienstverleners zoals taxi’s en toeleveranciers van eet- en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen. Ook agrarische bedrijven die bijvoorbeeld met hun camping of verhuur van vakantiehuisjes omzetverlies lijden kunnen gebruik maken van de TOGS. Deze toegevoegde ondernemers kunnen vanaf 15 april gebruikmaken van de regeling.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

De TOZO-regeling is bestemd voor zzp’ers en zelfstandig ondernemers die in de knel zijn gekomen door de coronacrisis. Het is een aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud voor een periode van drie maanden. Het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum (dit is een gift) en bedraagt maximaal 1.500 euro per maand (netto). Daarnaast kan bij liquiditeitsproblemen een lening worden aangevraagd voor bedrijfskapitaal (maximaal 10.157 euro). De regeling is bedoeld als tijdelijke uitbreiding van de bijstandsregeling voor zelfstandigen (Bbz).

De regeling geldt vooralsnog tot 1 juni 2020 en je kunt deze regeling zelf aanvragen bij je eigen gemeente.

NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid)

De NOW-subsidie geldt voor werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met een fors verlies aan omzet. Bedrijven kunnen voor de subsidie in aanmerking komen als zij door de coronacrisis een omzetdaling verwachten van minstens 20%. Met de subsidie wil de overheid voorkomen dat bedrijven personeel moeten ontslaan door minder vraag naar werk en nieuwe opdrachten. Ook uitzendbureaus kunnen de subsidie aanvragen voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn. De regeling is een tegemoetkoming in de loonkosten voor maximaal drie maanden om personeel te kunnen blijven doorbetalen. In deze periode mag geen personeel worden ontslagen als gevolg van bedrijfseconomische redenen. De tegemoetkoming bedraagt, afhankelijk van het omzetverlies, maximaal 90% van de loonsom. Ondernemers kunnen de NOW-regeling vanaf 6 april tot en met 31 mei 2020 aanvragen. Werkgevers kunnen hun aanvraag indienen bij het UWV.

Versoepeling uitstel van belasting en verlaging boetes

Deze regeling is bedoelt voor ondernemers die worden getroffen door de crisis en houdt in dat deze ondernemers eenvoudig uitstel van belasting kunnen aanvragen. Invorderingen worden dan per direct gestopt en eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. De invorderingsrente op belastingschulden (na het verstrijken van de betalingstermijn) wordt tijdelijk verlaagd naar bijna 0%. Dit geldt ook voor de belastingrente, deze zal zo snel mogelijk naar bijna 0% worden verlaagd. Invorderingen worden per direct stopgezet. Eventueel bewijsmateriaal hoeft pas later te worden overlegd. De regeling wordt uitgevoerd door de Belastingdienst.

Verruiming Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

Deze regeling is bedoelt voor mkb’s en grote ondernemingen die moeilijkheden ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en -garanties. Het is een overheidsgarantstelling voor ondernemers die geld willen lenen. De overheid verstrekt zelf geen leningen maar stelt zich alleen garant. De verruiming van de GO-faciliteit komt erop neer dat het eerdere maximum tijdelijk wordt verhoogd van 50 naar 150 miljoen euro per onderneming. Er is ook een tijdelijke GO-coronamodule: Het garantiepercentage van GO-C bedraagt 80% (voor grootbedrijf met omzet vanaf 50 miljoen euro ), respectievelijk 90% (voor mkb’s met omzet tot 50 miljoen euro). Het totale garantiebudget wordt verhoogd van 400 miljoen naar 10 miljard euro.

Verruiming Borgstellingskrediet voor mkb (BMKB)

Deze regeling is bedoelt voor mkb’s en zzp’ers met een rechtspersoon. De overheid staat voor 75% garant (was 50%) voor bedrijven die een banklening willen afsluiten (ook voor overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten). Het garantiebudget wordt verhoogd naar 1,5 miljard euro.

Overbruggingskredieten voor startups en scale-ups

Deze regeling is bedoelt voor non-bancair gefinancierde bedrijven zoals startups en scale-ups en houdt in dat er overbruggingskredieten voor door de coronacrisis getroffen bedrijven wordt gegeven. De overheid stelt hiervoor als eerste tranche 100 miljoen euro ter beschikking. De verwachting is dat deze maatregel in de vierde week van april toegankelijk wordt. Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan deze kredieten verstrekken.

Nederlandse banken geven extra ruimte voor aflossing

De Nederlandse Vereniging van Banken meldt dat mkb’s meer ruimte krijgen om hun lopende leningen af te lossen. Kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn krijgen zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen. Het gaat om ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. Deze aanpak is bedoeld voor bedrijven in alle sectoren met een financiering tot 2,5 miljoen euro. Voor bedrijven met grotere verplichtingen geven de banken aan de ontwikkelingen scherp te zullen volgen en mogelijk maatwerk te gaan leveren.

Tot slot – Webinar 23 april

Wil je meer weten over subsidiemogelijkheden voor startups? Volg dan het webinar van founded in Groningen op 23 april, waarbij Wouter van Dijk (PNO Consultants) en Louise Bos (SNN) je meer vertellen in een uur tijd over de verschillende regelingen die er zijn en er aan zitten te komen. Wouter en Louise vertellen wat de mogelijkheden zijn, geven ’tips & tricks’ voor het invullen van een aanvraag en leggen uit hoe zij je kunnen assisteren in het aanvraagtraject.

Aanmelden: https://www.foundedingroningen.com/events/startup-hoor-in-een-uur-alle-ins-and-outs-over-subsidiemogelijkheden

Geschreven door: Elke Veenman

Wil jij ook je netwerk versterken in Groningen in ongedwongen sfeer?

MAAK KENNIS MET DE JCC

Kennismaken met de JCC

Kennismaken met de JCC is heel eenvoudig. Vul onderstaand formulier in, dan nemen wij contact met je op.

    Bij het insturen van dit formulier ga je akkoord met het Privacy Statement