Privacy Statement

Jongeren Commercieele Club Groningen (voortaan: JCC), Postbus 1114, 9701 BC te Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Homepage

+316 25258821

bestuur@jcc-groningen.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De JCC verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij onder andere verwerken:

Voor- en achternaam – Geslacht – Geboortedatum – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Bankrekeningnummer – Opleiding – Beroep – Werkgever

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De ledenadministratie is op basis van de overeenkomst die wij met jou gesloten hebben bij het aangaan van het lidmaatschap. Aan de hand van deze gegevens kunnen we bepalen of je aan de lidmaatschapscriteria van de JCC voldoet. Doordat je je eigen profiel aangemaakt hebt, kun je je via de website aanmelden voor activiteiten en kun je andere ledenprofielen bekijken t.g.v. het uitbreiden van jouw netwerk. Dit is op basis van het gerechtvaardigd belang. We sturen je nieuwsbrieven om je te informeren over de activiteiten en andere nieuwtjes van de JCC, dit o.b.v. marketingdoeleinden.  We kunnen je eventueel bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of te informeren over wijzigingen van onze activiteiten. Je rekeningnummer gebruiken we om de contributie en de eigen bijdrages te incasseren. Dit is op basis van de gesloten overeenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming

De JCC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een lid van de JCC) tussen zit. De JCC gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Website jcc-groningen.nl: wij beheren de gegevens van leden achter een beveiligde omgeving;
  • Mail: wij gebruiken Google programma’s zoals G-mail, Drive en Analytics voor het versturen en beheren van data;
  • Nieuwsbrief: wij gebruiken Mailchimp voor het versturen van de nieuwsbrief.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren je gegevens maximaal 10 jaar. De JCC bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ben je na 10 jaar nog lid en/of heb je nog schulden openstaan? Dan bewaren we je gegevens tot je je lidaf gemeld hebt en/of je schulden zijn voldaan.

Delen van persoonsgegevens met derden

De JCC verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De JCC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Dit zijn de betreffende bedrijven:

  • Mailchimp
  • Nordique
  • Dijkman AC

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De JCC gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar bestuur@jcc-groningen.nl. De JCC  zal zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren. Hierbij kan naar een kopie van je legitimatie gevraagd worden, ter identificatie. De JCC wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De JCC neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bestuur@jcc-groningen.nl

Wil jij ook je netwerk versterken in Groningen in ongedwongen sfeer?

MAAK KENNIS MET DE JCC

Kennismaken met de JCC

Kennismaken met de JCC is heel eenvoudig. Vul onderstaand formulier in, dan nemen wij contact met je op.

    Bij het insturen van dit formulier ga je akkoord met het Privacy Statement